Dlaczego warto inwestować w złoto?

Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procent zysku rocznie, który może się wiązać z inwestycją w złoto, stanowi niezwykle obiecującą perspektywę. Szczególnie, że aktualnie oprocentowanie depozytów bankowych jest bliskie zeru, a wskaźnik inflacji szybuje w górę. Potencjalne zyski to jednak nie jedyny powód, dla którego warto inwestować w złoto.

Recepta na kryzys

Złoto już od wieków nazywane jest bezpieczną przystanią dla inwestorów w czasach kryzysowych. Sytuacja gospodarcza na świecie związana w pandemią i konfliktami zbrojnymi nadal jest niestabilna, co odczuwa dotkliwie wiele sektorów gospodarki. Wzrost poziomu bezrobocia i wysoka inflacja są problemem występującym w Polsce, ale także w innych krajach.

Ochrona kapitału

Biorąc pod uwagę niestabilność gospodarki, ulokowanie oszczędności w złocie będzie skutecznie chronić je przed spadkiem wartości. Złoto to obecnie jedna z niewielu form inwestowania, która skutecznie chroni zgromadzone środki przed inflacją. Aktualnie wskaźnik ten jest w Polsce najwyższy od lat, a spadek wartości pieniądza, przy jednoczesnym wzroście cen usług i towarów staje się coraz poważniejszym problemem. Ze względu na ochronę kapitału inwestycja w złoto jest często porównywana z inwestowaniem w nieruchomości. Na korzyść złota przemawia jednak dużo niższy próg wejścia i dużo większa dostępność tego rodzaju inwestycji.

Sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja to jedna z najważniejszych zasad inwestowania. O tym, że większa liczba aktywów w portfelu zmniejsza ryzyko wynikające z poszczególnych inwestycji, wie chyba nawet początkujący inwestor. Dlaczego warto inwestować w złoto w ramach dywersyfikacji? Złoto inwestycyjne będzie idealnym uzupełnieniem naszego portfolio w sytuacji, gdy inwestujemy już w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, jak chociażby akcje czy kontrakty krótkoterminowe.

Nie tylko dla najzamożniejszych

Wbrew obiegowej opinii inwestycja w złoto nie jest zarezerwowana wyłącznie dla najbogatszych. W rzeczywistości w przypadku pierwszej inwestycji w złoto wystarczające może być zaledwie kilkaset złotych. Oferta produktów menniczych ze złota jest obecnie bardzo szeroka: poza popularnymi monetami bulionowymi o wadze 1 uncji (nieco ponad 31 g), w sprzedaży dostępne są również złote monety i sztabki o zdecydowanie mniejszej wadze. Dostępne są złote sztabki o wadze 1 grama. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby w złoto inwestować regularnie nawet niewielkie kwoty.

Szeroka dostępność i łatwa zbywalność

Poza wspomnianym powyżej niskim progiem wejścia, do zalet inwestowania w złoto można zdecydowanie zaliczyć również dużą dostępność i stosunkowo łatwą zbywalność produktów menniczych. Na polskim rynku już od lat działa kilku zaufanych dystrybutorów wysokiej jakości złotych sztabek i monet czołowych światowych mennic. Nie powinniśmy mieć również większych problemów z ich sprzedażą. Stosunkowo łatwo potwierdzić autentyczność podobnych przedmiotów, a co za tym idzie znaleźć ewentualnego nabywcę. Najszybszą metodą sprzedaży złota jest udanie się do skupu, jednak najwyższe ceny złota oferują podmioty specjalizujące się w obrocie metalami szlachetnymi.