W perspektywie długookresowej kupno diamentu jest dobrą i pewną lokatą kapitału nie podlegająca, jak środki pieniężne, dewaluacji ani, jak środki trwałe, dekapitalizacji bowiem właściwości fizyczne diamentu, które decydują o jego wartości są niezmienne w czasie.

Dokonując zakupu należy jednak zwracać baczną uwagę na zapisane w certyfikacie cechy jakościowe kupowanych kamieni. Im diament jest większy i bardziej czysty, im barwa i proporcje szlifu są lepsze tym pewniejszy jest zysk i łatwiejsza odsprzedaż. A zatem, nie lokujmy kapitału zbyt pochopnie bez zasięgnięcia porady u wiarygodnego eksperta.

Przed inwestycja w diamenty należy zadać sobie dwa pytania: Dlaczego warto inwestować w diamenty? oraz Gdzie i jak kupować diamenty?

Polityka dywersyfikacji portfela oszczędności uważa diamenty za jedną z pewniejszych form lokaty. Oszczędności trzymane w różnych formach lokacyjnych są w mniejszym stopniu narażone na fluktuacje rynkowe, dlatego też od wielu lat notuje się systematyczny wzrost cen diamentów.

W diamenty warto inwestować z następujących powodów:

 • w przeciwieństwie do waluty papierowej nie są zależne od denominacji, kryzysów walutowych i gospodarczych,
 • są uniwersalnym środkiem płatniczym znanym na całym świecie,
 • są lokata kapitału niepodlegającą żadnej kontroli przy zakupie, sprzedaży czy transporcie,
 • reprezentują realną wartość materialną, którą wyróżnia płynność, umożliwiająca natychmiastowe odsprzedanie kamienia niezależnie od sytuacji finansowej rynku,
 • ich wartość stale i systematycznie rośnie w związku z coraz większym popytem i ciągle malejącą podażą kamieni naturalnych wysokiej jakości,
 • są niezniszczalne i wieczne, odporne na czynniki mechaniczne (najtwardszy materiał na świecie), chemiczne (nie reagują z większością żrących kwasów) i termiczne (są praktycznie nie palne),
 • są bardzo cenne czyli reprezentują dużą wartość w małej objętości,
 • są łatwe do przechowywania, nie ulegają zniszczeniu w przypadkach klęsk żywiołowych,
 • są realną lokatą kapitału a nie wirtualną obiecywaną przez instytucje finansowe,
 • są ruchomym nośnikiem majątku, co jest szczególnie ważne w przypadku konfliktów zbrojnych czy migracji ekonomicznych,
 • są lokatą kapitału a jednocześnie wspaniałym prezentem używanym na codzień,
 • od XV w. są najbardziej pożądanym kamieniem zaręczynowym,