Oszczędności emerytalne będą wkładem własnym przy kredycie

[18.08.2015]

Nasze emerytalne oszczędności zgromadzone w III filarze będzie można wykorzystać jako wkład własny do kredytu na mieszkanie czy dom. Tak wynika z pisma wiceszefa nadzoru finansowego skierowanego do prezesów banków.

Oprócz blokady środków na rachunku bankowym, zastawu na obligacjach skarbu państwa lub bonach skarbowych Narodowego Banku Polskiego brakującym wkładem własnym mogą być też środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i indywidualnych kontach zabezpieczenia społecznego (IKZE) - wynika z listu Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanego do prezesów banków. Pismo można potraktować jako wskazówkę interpretacyjną do wydanej przez nadzór rekomendacji S.

KNF zwraca uwagę, że kwoty gromadzone w III filarze powinny być traktowane zgodnie z ich realną, a nie nominalną wartością. Pozostałą częścią pieniędzy zgromadzonych na IKE i IKZE - niewykorzystaną jako zabezpieczenie banku przy kredycie - powinien dysponować przyszły emeryt.

Taką "wskazówkę" można traktować jako zmiękczenie rekomendacji S, która m.in. zaostrza wymogi wymaganego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów hipotecznych.

Zgodnie bowiem z wytycznymi Komisji od stycznia ubiegłego roku wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt wynosi co najmniej 5 proc. Teraz jest to co najmniej 10 proc., w 2016 roku podskoczy do 15 proc., a od 2017 roku będzie to aż 20 proc.

W ocenie KNF wkład własny istotnie zmniejsza ryzyko i koszty kredytobiorcy. W przypadku zakupu nieruchomości o wartości 300 tys. zł finansowanej kredytem w 100 proc., spłacanym w systemie rat równych przy stopie procentowej 5 proc., łączny koszt odsetkowy kredytu wyniósłby 279,8 tys. zł. Tymczasem dla kredytu z 20 proc. wkładem własnym byłoby to 223,8 tys. zł.

Więcej oszczędzających w II filarze?

"Wskazówka" nadzoru dla banków może również w dłuższym okresie przekonać Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie mimo że na IKZE wpływa coraz więcej środków, to jednak liczba oszczędzających wciąż jest dramatycznie niska.

Na koniec ubiegłego roku IKZE miało 528,1 tys. osób. To zaledwie 3,3 proc. wszystkich pracujących Polaków. Z tego zaledwie 63,5 tys. osób zdecydowało się na otwarcie IKZE, o 1,8 tys. mniej niż w 2013 roku - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Oszczędzający zgromadzili na kontach 295,4 mln zł, głównie - aż 167,7 mln zł całej kwoty - w IKZE zarządzanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. To wzrost o blisko 148 proc. wobec końca 2013 roku. Wtedy suma środków sięgała 119,2 mln zł.

Z kolei wpłat dokonano tylko na 16,4 proc. otwartych kont, czyli o 5,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Sporo urosła jednak średnia wpłata na IKZE. Obecnie jest to 2,3 tys. zł, czyli o 1,2 tys. zł więcej.

IKE jest tylko nieco więcej. W sumie - 824,5 tys. Oszczędzają na nich głównie osoby po pięćdziesiątym roku życia. Stanowią one ok. połowy wszystkich oszczędzających - jest ich aż 400 tys. Dla porównania - konta IKE ma zaledwie 30 tys. osób do 30. roku życia i 190 tys. w wieku od 30 do 40 lat.

Z kredytem na emeryturze

Nadzór finansowy przypomina również, że mimo że banki, zawierając umowy kredytowe, powinny uwzględniać moment przejścia kredytobiorcy na emeryturę, to jednak nie powinny automatycznie uznawać, że od tego momentu emeryt nie będzie miał dodatkowych dochodów. Dotyczy to przede wszystkim takich grup zawodowych, jak prokuratorzy, sędziowie, służby mundurowe czy przedsiębiorcy. 

Partnerzy