Komentarz miesięczny - rynek wierzytelności.

[22.04.2014]

Początek roku wiąże się zawsze z publikacją danych finansowych spółek za 12 miesięcy poprzedniego roku obrotowego. Jest to dobry czas na podsumowanie rentowności poszczególnych spółek jak i szerzej - kondycji całych branż, w których one działają. Również siłę, rentowność i perspektywy rozwoju windykacyjnego biznesu można szacować na podstawie wyników osiąganych przez spółki określane mianem liderów branży.
Według opublikowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet rankingu, w 2013 roku Grupa Kruk na rynku polskim nabyła lub przyjęła do obsługi wierzytelności o łącznej wartości nominalnej na poziomie 5,1 mld złotych, co stawia ją na pozycji lidera pod tym względem, wśród krajowych firm zarządzających wierzytelnościami.
Grupa Kruk zakończyła 2013 rok po raz kolejny rekordowymi wynikami finansowymi. Zarówno spłaty z portfeli nabytych wierzytelności, przychody ze sprzedaży jak i zysk netto okazały się wyraźnie powyżej wyników zanotowanych na koniec poprzedniego okresu. To wszystko pokazuje, że po pierwsze rynek nadal się rozrasta, a po drugie – biznes daje dobrze zarobić wyspecjalizowanym i dobrze zorganizowanym podmiotom prowadzącym tego typu działalność. Pozostałe spółki z branży radziły sobie w kratkę. Kredyt Inkaso oraz Vindexus od czterech lat mogą pochwalić się stałym wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych (z wyjątkiem 2011 roku w przypadku Vindexusa – jednorazowy skokowy wzrost wyniku netto). Z kolei spółki takie jak P.R.E.S.C.O. Group czy Pragma Inkaso nie mogą pochwalić się już tak dobrymi trendami, choć w przypadku pierwszej z nich przychody ze sprzedaży w latach 2011-2013 wzrosły niemal dwukrotnie.
Wśród ostatnich informacji napływających z rynku, a mogących świadczyć o kierunku jego rozwoju na najbliższe lata otrzymaliśmy wzmiankę o sprzedaży przez Getin Noble Bank portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej 710 mln złotych. Portfel ten został nabyty przez Grupę Kruk za kwotę 230 mln zł. Wcześniej na rynku zdarzały się tego typu transakcje jednak ich wartość była niewielka. W związku z tym można spodziewać się że w kolejnych latach banki będą coraz częściej i chętniej organizowały aukcję wierzytelności hipotecznych. A sprzedawać jest co - według szacunków Narodowego Banku Polskiego w lutym 2014 roku wartość nieregularnych kredytów hipotecznych wynosiła aż 11 mld złotych.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o aktualnych parametrach opisujących polski rynek długu. Według 27 edycji Raportu InfoDług łączna kwota zadłużenia Polaków wzrosła do poziomu 40,46 mld złotych. Zwiększyła się również liczba klientów podwyższonego ryzyka oraz średnie zadłużenie. W tym ostatnim przypadku został przerwany trend spadkowy, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziewięć miesięcy. Można zatem mówić o pewnym zaskoczeniu, jednak pokazuje to że czas względnie tanich i dużych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż jeszcze nie przeminął.


Adrian Gabzdyl
Doradca Inwestycyjny | Departament Zarządzania Portfelami
Dom Maklerski Secus Asset Management S.A.

Partnerzy