Komentarz miesięczny - rynek wierzytelności.

[22.04.2014]

Początek roku wiąże się zawsze z publikacją danych finansowych spółek za 12 miesięcy poprzedniego roku obrotowego. Jest to dobry czas na podsumowanie rentowności poszczególnych spółek jak i szerzej - kondycji całych branż, w których one działają. Również siłę, rentowność i perspektywy rozwoju windykacyjnego biznesu można szacować na podstawie wyników osiąganych przez spółki określane mianem liderów branży.
Według opublikowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet rankingu, w 2013 roku Grupa Kruk na rynku polskim nabyła lub przyjęła do obsługi wierzytelności o łącznej wartości nominalnej na poziomie 5,1 mld złotych, co stawia ją na pozycji lidera pod tym względem, wśród krajowych firm zarządzających wierzytelnościami.
Grupa Kruk zakończyła 2013 rok po raz kolejny rekordowymi wynikami finansowymi. Zarówno spłaty z portfeli nabytych wierzytelności, przychody ze sprzedaży jak i zysk netto okazały się wyraźnie powyżej wyników zanotowanych na koniec poprzedniego okresu. To wszystko pokazuje, że po pierwsze rynek nadal się rozrasta, a po drugie – biznes daje dobrze zarobić wyspecjalizowanym i dobrze zorganizowanym podmiotom prowadzącym tego typu działalność. Pozostałe spółki z branży radziły sobie w kratkę. Kredyt Inkaso oraz Vindexus od czterech lat mogą pochwalić się stałym wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych (z wyjątkiem 2011 roku w przypadku Vindexusa – jednorazowy skokowy wzrost wyniku netto). Z kolei spółki takie jak P.R.E.S.C.O. Group czy Pragma Inkaso nie mogą pochwalić się już tak dobrymi trendami, choć w przypadku pierwszej z nich przychody ze sprzedaży w latach 2011-2013 wzrosły niemal dwukrotnie.
Wśród ostatnich informacji napływających z rynku, a mogących świadczyć o kierunku jego rozwoju na najbliższe lata otrzymaliśmy wzmiankę o sprzedaży przez Getin Noble Bank portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej 710 mln złotych. Portfel ten został nabyty przez Grupę Kruk za kwotę 230 mln zł. Wcześniej na rynku zdarzały się tego typu transakcje jednak ich wartość była niewielka. W związku z tym można spodziewać się że w kolejnych latach banki będą coraz częściej i chętniej organizowały aukcję wierzytelności hipotecznych. A sprzedawać jest co - według szacunków Narodowego Banku Polskiego w lutym 2014 roku wartość nieregularnych kredytów hipotecznych wynosiła aż 11 mld złotych.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o aktualnych parametrach opisujących polski rynek długu. Według 27 edycji Raportu InfoDług łączna kwota zadłużenia Polaków wzrosła do poziomu 40,46 mld złotych. Zwiększyła się również liczba klientów podwyższonego ryzyka oraz średnie zadłużenie. W tym ostatnim przypadku został przerwany trend spadkowy, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziewięć miesięcy. Można zatem mówić o pewnym zaskoczeniu, jednak pokazuje to że czas względnie tanich i dużych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż jeszcze nie przeminął.


Adrian Gabzdyl
Doradca Inwestycyjny | Departament Zarządzania Portfelami
Dom Maklerski Secus Asset Management S.A.

PartnerzyDatabase (default) 0.005342 s
105.7109 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `id`,`name`,`description`,`value` FROM `options` (1)
0.000230 s
0.000230 s
0.000230 s
0.000230 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `title` FROM `pages` WHERE `state`=1 ORDER BY `sort` (1)
0.000160 s
0.000160 s
0.000160 s
0.000160 s
2.1016 kB
2.1016 kB
2.1016 kB
2.1016 kB
SELECT count(*) as `without` FROM `posts` WHERE `state`=1 AND `category_id`=0 (1)
0.000170 s
0.000170 s
0.000170 s
0.000170 s
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
SELECT `id`,`name` FROM `categories` WHERE `state`=1 ORDER BY `name` (1)
0.000115 s
0.000115 s
0.000115 s
0.000115 s
2.3750 kB
2.3750 kB
2.3750 kB
2.3750 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `posts` (1)
0.000945 s
0.000945 s
0.000945 s
0.000945 s
4.9297 kB
4.9297 kB
4.9297 kB
4.9297 kB
SELECT `post`.* FROM `posts` AS `post` WHERE `post`.`id` = '72' LIMIT 1 (1)
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
8.1875 kB
8.1875 kB
8.1875 kB
8.1875 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_albums` (1)
0.000582 s
0.000582 s
0.000582 s
0.000582 s
4.6406 kB
4.6406 kB
4.6406 kB
4.6406 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 12 LIMIT 1 (1)
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
0.000154 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_photos` (1)
0.000643 s
0.000643 s
0.000643 s
0.000643 s
4.5313 kB
4.5313 kB
4.5313 kB
4.5313 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 12 (1)
0.000162 s
0.000162 s
0.000162 s
0.000162 s
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 14 LIMIT 1 (1)
0.000120 s
0.000120 s
0.000120 s
0.000120 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 14 (1)
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_menu_item` (1)
0.000662 s
0.000662 s
0.000662 s
0.000662 s
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
SELECT `menu`.* FROM `mdg_menu_item` AS `menu` WHERE `public` = 1 AND `menu_id` = 9 AND `parent_id` = '0' ORDER BY `position` ASC (1)
0.000210 s
0.000210 s
0.000210 s
0.000210 s
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '78' (1)
0.000112 s
0.000112 s
0.000112 s
0.000112 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '93' (1)
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '54' (1)
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
0.000114 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '79' (1)
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '80' (2)
0.000091 s
0.000092 s
0.000091 s
0.000183 s
5.5938 kB
5.6172 kB
5.6055 kB
11.2109 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '90' (2)
0.000089 s
0.000090 s
0.000090 s
0.000179 s
5.4922 kB
5.4922 kB
5.4922 kB
10.9844 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '82' (1)
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
Kohana 0.004118 s
46.9922 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (69)
0.000012 s
0.000087 s
0.000060 s
0.004118 s
0.5391 kB
2.8438 kB
0.6810 kB
46.9922 kB
Requests 0.042061 s
1,179.3281 kB
Benchmark Min Max Average Total
"post/details/72" (1)
0.043453 s
0.043453 s
0.043453 s
0.043453 s
1,203.9063 kB
1,203.9063 kB
1,203.9063 kB
1,203.9063 kB
Application Execution (274) 0.049017 s 41.682755 s 0.322664 s 0.066384 s
1,669.6328 kB 2,016.6328 kB 1,843.8327 kB 1,853.1328 kB