Kredyt & Leasing


Co wybrać, kredyt czy leasing? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wybór zależy od bardzo wielu czynników tj. wielkości firmy, celu inwestycji, branży, kosztu itd. 

Leasingu i kredytu nie można rozpatrywać jako całkowicie substytucyjnych produktów finansowych. Każdy z nich spełnia inną funkcję. Leasing skierowany jest do firm, które raczej chcą zakupić przedmioty przeznaczone na zużycie np. samochody służbowe.

Z kolei kredyt ze względu na dłuższy okres finansowania o wiele lepiej sprawdzi się przy zakupie nieruchomości. W związku z tym, zanim przedsiębiorca uda się do doradcy finansowego, powinien dokładnie określić, jakie są jego potrzeby. 

PartnerzyDatabase (default) 0.005264 s
104.2578 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `id`,`name`,`description`,`value` FROM `options` (1)
0.000213 s
0.000213 s
0.000213 s
0.000213 s
3.0703 kB
3.0703 kB
3.0703 kB
3.0703 kB
SELECT `title` FROM `pages` WHERE `state`=1 ORDER BY `sort` (1)
0.000175 s
0.000175 s
0.000175 s
0.000175 s
2.1250 kB
2.1250 kB
2.1250 kB
2.1250 kB
SELECT count(*) as `without` FROM `posts` WHERE `state`=1 AND `category_id`=0 (1)
0.000186 s
0.000186 s
0.000186 s
0.000186 s
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
SELECT `id`,`name` FROM `categories` WHERE `state`=1 ORDER BY `name` (1)
0.000100 s
0.000100 s
0.000100 s
0.000100 s
2.3516 kB
2.3516 kB
2.3516 kB
2.3516 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_contents` (1)
0.000947 s
0.000947 s
0.000947 s
0.000947 s
5.1719 kB
5.1719 kB
5.1719 kB
5.1719 kB
SELECT `content`.* FROM `mdg_contents` AS `content` WHERE `content`.`id` = '45' LIMIT 1 (1)
0.000256 s
0.000256 s
0.000256 s
0.000256 s
6.0156 kB
6.0156 kB
6.0156 kB
6.0156 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_albums` (1)
0.000474 s
0.000474 s
0.000474 s
0.000474 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 12 LIMIT 1 (1)
0.000148 s
0.000148 s
0.000148 s
0.000148 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_photos` (1)
0.000393 s
0.000393 s
0.000393 s
0.000393 s
5.0313 kB
5.0313 kB
5.0313 kB
5.0313 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 12 (1)
0.000152 s
0.000152 s
0.000152 s
0.000152 s
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 14 LIMIT 1 (1)
0.000106 s
0.000106 s
0.000106 s
0.000106 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 14 (1)
0.000098 s
0.000098 s
0.000098 s
0.000098 s
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_menu_item` (1)
0.000905 s
0.000905 s
0.000905 s
0.000905 s
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
SELECT `menu`.* FROM `mdg_menu_item` AS `menu` WHERE `public` = 1 AND `menu_id` = 9 AND `parent_id` = '0' ORDER BY `position` ASC (1)
0.000229 s
0.000229 s
0.000229 s
0.000229 s
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '78' (1)
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '93' (1)
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '54' (1)
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '79' (1)
0.000088 s
0.000088 s
0.000088 s
0.000088 s
5.1250 kB
5.1250 kB
5.1250 kB
5.1250 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '80' (2)
0.000093 s
0.000094 s
0.000094 s
0.000187 s
5.6172 kB
5.6172 kB
5.6172 kB
11.2344 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '90' (2)
0.000089 s
0.000090 s
0.000090 s
0.000179 s
5.4688 kB
5.4922 kB
5.4805 kB
10.9609 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '82' (1)
0.000084 s
0.000084 s
0.000084 s
0.000084 s
5.1641 kB
5.1641 kB
5.1641 kB
5.1641 kB
Kohana 0.004067 s
41.2891 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (63)
0.000013 s
0.000099 s
0.000065 s
0.004067 s
0.5391 kB
2.8438 kB
0.6554 kB
41.2891 kB
Requests 0.027341 s
1,089.6172 kB
Benchmark Min Max Average Total
"c/45/kredyt-leasing" (1)
0.028687 s
0.028687 s
0.028687 s
0.028687 s
1,114.1719 kB
1,114.1719 kB
1,114.1719 kB
1,114.1719 kB
Application Execution (375) 0.049247 s 3.837190 s 0.090387 s 0.051228 s
1,763.9453 kB 2,016.5859 kB 1,847.3609 kB 1,763.9453 kB