Kredyt & Leasing


Co wybrać, kredyt czy leasing? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wybór zależy od bardzo wielu czynników tj. wielkości firmy, celu inwestycji, branży, kosztu itd. 

Leasingu i kredytu nie można rozpatrywać jako całkowicie substytucyjnych produktów finansowych. Każdy z nich spełnia inną funkcję. Leasing skierowany jest do firm, które raczej chcą zakupić przedmioty przeznaczone na zużycie np. samochody służbowe.

Z kolei kredyt ze względu na dłuższy okres finansowania o wiele lepiej sprawdzi się przy zakupie nieruchomości. W związku z tym, zanim przedsiębiorca uda się do doradcy finansowego, powinien dokładnie określić, jakie są jego potrzeby. 

PartnerzyDatabase (default) 0.005447 s
104.1406 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `id`,`name`,`description`,`value` FROM `options` (1)
0.000162 s
0.000162 s
0.000162 s
0.000162 s
3.0391 kB
3.0391 kB
3.0391 kB
3.0391 kB
SELECT `title` FROM `pages` WHERE `state`=1 ORDER BY `sort` (1)
0.000111 s
0.000111 s
0.000111 s
0.000111 s
2.1250 kB
2.1250 kB
2.1250 kB
2.1250 kB
SELECT count(*) as `without` FROM `posts` WHERE `state`=1 AND `category_id`=0 (1)
0.000155 s
0.000155 s
0.000155 s
0.000155 s
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
2.1094 kB
SELECT `id`,`name` FROM `categories` WHERE `state`=1 ORDER BY `name` (1)
0.000099 s
0.000099 s
0.000099 s
0.000099 s
2.3516 kB
2.3516 kB
2.3516 kB
2.3516 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_contents` (1)
0.001178 s
0.001178 s
0.001178 s
0.001178 s
5.1641 kB
5.1641 kB
5.1641 kB
5.1641 kB
SELECT `content`.* FROM `mdg_contents` AS `content` WHERE `content`.`id` = '45' LIMIT 1 (1)
0.000201 s
0.000201 s
0.000201 s
0.000201 s
6.0156 kB
6.0156 kB
6.0156 kB
6.0156 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_albums` (1)
0.000856 s
0.000856 s
0.000856 s
0.000856 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 12 LIMIT 1 (1)
0.000144 s
0.000144 s
0.000144 s
0.000144 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_photos` (1)
0.000582 s
0.000582 s
0.000582 s
0.000582 s
5.0313 kB
5.0313 kB
5.0313 kB
5.0313 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 12 (1)
0.000164 s
0.000164 s
0.000164 s
0.000164 s
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
3.6797 kB
SELECT `album`.* FROM `mdg_albums` AS `album` WHERE `id` = 14 LIMIT 1 (1)
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
0.000109 s
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
3.7656 kB
SELECT `photo`.* FROM `mdg_photos` AS `photo` WHERE `album_id` = 14 (1)
0.000127 s
0.000127 s
0.000127 s
0.000127 s
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
3.7813 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `mdg_menu_item` (1)
0.000437 s
0.000437 s
0.000437 s
0.000437 s
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
5.0859 kB
SELECT `menu`.* FROM `mdg_menu_item` AS `menu` WHERE `public` = 1 AND `menu_id` = 9 AND `parent_id` = '0' ORDER BY `position` ASC (1)
0.000189 s
0.000189 s
0.000189 s
0.000189 s
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
5.8281 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '78' (1)
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
0.000122 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '93' (1)
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '54' (1)
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '79' (1)
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
5.1172 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '80' (2)
0.000119 s
0.000121 s
0.000120 s
0.000240 s
5.5938 kB
5.6172 kB
5.6055 kB
11.2109 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '90' (2)
0.000091 s
0.000095 s
0.000093 s
0.000186 s
5.4688 kB
5.4688 kB
5.4688 kB
10.9375 kB
SELECT * FROM `mdg_menu_item` WHERE `parent_id` = '82' (1)
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
5.1406 kB
Kohana 0.003865 s
41.2813 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (63)
0.000013 s
0.000090 s
0.000061 s
0.003865 s
0.5391 kB
2.8438 kB
0.6553 kB
41.2813 kB
Requests 0.026557 s
1,089.6328 kB
Benchmark Min Max Average Total
"c/45/kredyt-leasing" (1)
0.027916 s
0.027916 s
0.027916 s
0.027916 s
1,114.2109 kB
1,114.2109 kB
1,114.2109 kB
1,114.2109 kB
Application Execution (484) 0.050012 s 5.586296 s 0.240926 s 0.050218 s
1,669.8281 kB 2,017.6953 kB 1,841.9168 kB 1,764.3047 kB